วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 7:41 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
กว่าจะมาเป็นผ้าผืนงาม
 
การเลี้ยงไหม
 
   วงจรชีวิตของไหมใช้เวลาประมาณ 45-52 วัน หนอนไหมจะกินใบหมอนหลังจากฟักออกจากไข่ประมาณวันที่ 10
จากนั้นจะ หยุดกินอาหารแล้วลอกคราบ ระยะนี้เรียกว่า "ไหมหนอน" ต่อจากนั้นจะกินหนอนและลอกคราบประมาณ 4
ครั้งเรียกว่า "ไหมตื่น" ลำตัวจะมีสีขาวเหลืองใสและหดสั้นลงและหยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกว่า "หนอนสุก" ช่วงนี้ผู้เลี้ยง
ต้องรีบแยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหม่อน และเตรียม "จ่อ" อุปกรณ์ที่จะให้ยึดเกาะเพื่อชักใยห่อหุ้มตัว หนอนจะเริ่ม
พ่นใยได้ประมาณ 6-7 วันก็สามารถเก็บรังไหมออกจากจ่อได้เส้นใยของหนอนเกิดจากการขับของเหลวชนิดหนึ่ง มีสาร
โปร่งแสงเป็นองค์ประกอบใยไหมที่เห็นแต่ละเส้นจะประกอบด้วยเส้นใยเล็กๆสองเส้นรวมกัน สามารถฉีกแยกออกจากกันได้
ทั้งที่รังไหมแต่ละรังจะให้สายไหมที่มีขนาดแตกต่างกัน ชั้นนอกสุดของรังจะมีความละเอียดพอสมควร ชั้นกลางจะเป็น
เส้นหยาบ และชั้นในสุดจะเป็นเส้นไหมที่ละเอียดที่สุด ซึ่งหนอนไหมแต่ละตัวจะชักใยยาวไม่เท่ากันอาจสาวได ยาวตั้งแต่
350-1,200 เมตร หนอนไหมจะเจาะรังออกมาเป็นผีเสื้อเมื่ออยู่ในรังครบ 10 วัน ซึ่งผู้เลี้ยงจะคัดไหมที่สมบูรณ์ไว้ทำพันธุ์
ส่วนที่เหลือนำไปสาวไหมก่อนที่ผีเสื้อจะเจาะรังออกมา ซึ่งเส้นจะขาดและทำเส้นไหมไม่ได้