วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 12:14 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกลักษณ์ผ้าทอพื้นเมือง
 
      ผ้าทอพื้นเมืองของไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด กลุ่มชนในแต่ละตระกูล ภาษาจะมีลักษณะการทอผ้า ที่เป็น
เอกลักษณ์เด่นชัด แตกต่างกันทั้งกรรมวิธีและความงามทั้งนี้เพราะมีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดรูปแบบ
และความโดดเด่น
 
ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือ
ผ้าเชียงราย  
   
 
 
    ผ้าฝ้ายไทลื้อ จะเป็นซิ่นพื้นดำสลับลายแดงและขาว มีดิ้นทองทอสอดเส้นตาม
ลายทาง ผ้าเชียงของ ผ้าฝ้ายทอลายน้ำไหลสลับลายขิดรูปแบบลายออกไปทางลาว
 
 
 

 
ผ้าเชียงใหม
      ผ้าแม่แจ่ม มีการทอโดยใช้ฝ้ายเส้นใหญ่ จกลายแน่น ใช้สีเหลืองเป็นสีเด่น และลวดลายจกของตีนจกจะมีลักษณะ
เป็นเส้นยาวๆ เรียกว่า "หางสะเปา" อยู่ที่เชิงซิ่น ผ้ายกดอกบ้านกาด ซิ่นไหมยกดิ้นเงินดิ้นทองลวดลาย ของผ้ามีทั้ง
ลวดลายเดิมของลำพูน และลวดลายใหม่ที่คิดขึ้น
 

ผ้าอุตรดิตถ์  
   
    
 
 
    ผ้าซิ่นตีนจกลับแล มักจะมีโทนสีเหลืองเป็นตัวนำ ส่วนด้ายสีอื่นๆ ที่นำมาประกอบกัน
ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับแดง ส่วนตัวซิ่นมักเป็นสีเขียวหรือดำ
 
 
 
 
 

   
 ผ้าเมืองแพร
   ผ้าเมืองลอง เป็นผ้าซิ่นตีนจกคล้ายของหาดเสี้ยวทั้งสีสัน แต่ตัวลายออกดูเป็นเรขาคณิตมากกว่า ตัวซิ่นเองก็มี
หลายด้วย

   
 ผ้าเมืองน่าน
   ผ้าซิ่นน้ำไหล วางลายทออย่างที่เรียกว่า ลายขิดสลับกับลายน้ำไหล

 
 ผ้าลำพูน
      ผ้ายกลำพูน มีลักษณะการทอผ้าแบบผ้ายกกรุงเก่า ที่ประณีตงดงาม

 
 ผ้าพิจิตร
      ซิ่นตีนจก ตัวซิ่นเป็นมัดหมี่ลายตั้ง ส่วนเชิงมักทำลายหยักคล้ายลายเรขาคณิตใช้สีสันร้อนแรงสอดสลับ

 
 ผ้าสุโขทัย
   
 
 
     ผ้าตีนจกหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มีเอกลักษณ์คือ การใช้สีเหลืองบนผืนผ้าสีแดง
ทอด้วยเทคนิคมุกที่ตัวซิ่น ตีนซิ่นเป็นลวดลายจก วิธีสอดสลับสีและลาย ดูแล้วละลานตา
 
 
 
 
 

   
 ผ้าอุทัยธานี
   ผ้าซิ่นจก อำเภอทัพทัน ทอเป็นลายเรขาคณิตอย่างง่ายๆครอบคลุมด้วยสีโทนแดง แต่สอดสีสันหลายสี
ผ้ามัดหมี่ไทครั่ง นิยมใช้สีแดงครั่ง ทอมัดหมี่ คั่นด้วยลายขิดต่อเชิงด้วยลายจก

 
ผ้าทอพื้นเมืองภาคกลาง
 ผ้าราชบุรี
 
   
   
     ผ้าซิ่นตีนจก เชิงจกจะเน้นสีแดงเป็นหลัก ผ้าจกบ้านคูบัว เน้นสีแดงลวดลาย
  จะเป็นเรขาคณิต เว้นช่องว่างให้เห็นจังหวะของลาย ผ้าจกบ้านดอนแร่ จะวางลายแน่น
  และละเอียดมาก ตัวซื่นจะเป็นสีดำพื้น หรือมีลายเส้นขวางแทรกบ้าง ขอบเอวเป็น
  ผ้าประกอบสีแดงและขาวตามลำดับผ้ามัดหมี่ก่านหรือคาดก่าน มีลักษณะเด่นคือ
  ทอลวดลายด้วยวิธีการเกาะหรือล้วง ซิ่นซิ่ว ตัวซิ่นจะเป็นสีเขียวปีกแมลงทับขอบเอว
  อาจเป็นสีดำหรือเทา เชิงดำพื้น มีแถบสีแดงคั่นตรงส่วนต่อของสีเขียวทั้งด้านใกล้เอว
  และชายขอบล่าง ซิ่นตา จะยืนพื้นซิ่นสีแดงอาจมีแถบเขียวเล็กๆคั่นบ้าง ตัวพื้นซิ่นทอ
  ลายทางขวางเหมือนผ้าปักทั้งผืน
   
   
   

 
ผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสาน
 ผ้าสุรินทร์
         ผ้าจองกรา ผ้ามัดหมี่ที่มีลาย "กราประ" คือมีจุดปะขาวพื้นสีแดงเข้ม และจุดปะ
    บนพื้นสีม่วงผ้าหมี่โฮล ผ้าไทยที่มีต้นแบบมาจาก "ผ้ากบฎ" ของเขมรมีลักษณะ
    เป็นลวดลายริ้วสลับกับลายมัดหมี่ นิยมทอเป็นลวดลายรูปสัตว์ และรูปนครวัด
    ผ้าโฮลเปราะห์ หรือผ้าโฮลสำหรับผู้ชาย ทอเป็นลายมัดหมี่เหมือนหมี่โฮลเพียงแต่
  ไม่มีริ้วสลับการทอ ผ้าชะนูดลีค ผ้าพื้นสีขาว นิยมทอยกดอกหรือยกตะกอลักษณะ
  คล้ายผ้าเหยียบของกลุ่มไทยส่วย ผ้าโฮลปะโปร์ ผ้ามัดหมี่ที่มีลวดลายคล้ายลิ่ม
  หรือตีนควาย ผ้านุ่งลายสมอ มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆประกอบด้วยสีดำ
  เหลือง ทอง และสีเขียวขี้ม้า ทอโดยไม่มัดหมี่ ผ้านุ่งลายสาลู ผ้าลวดลายตาราง
  สี่เหลี่ยม ภายในตารางจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงกัน การทอจะใช้ไหมสีเส้นเท่ากัน
  ออกแบบให้มีเส้นยืน และเส้นพุ่งขนานกันเป็นคู่ ผ้านุ่งลายอันลุยซีม มีลักษณะเป็นลาย
  ตามขวาง การทอผืนหนึ่ง จะใช้เพียง 4 สีเท่านั้น ทอสลับกันไป ผ้านุ่งลายอัมปรม
  ผ้าลวดลายตารางสี่เหลี่ยม มีการมัดย้อมไหมเป็นจุดประสีขาวเด่นขึ้นจากพื้นแดง
    ในตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆผ้านุ่งลายสาหร่าย มีลักษณะเป็นตารางเล็กๆการทอจะทอเป็น
    เส้นยืนและเส้นพุ่งไม่มัดหมี่ ไม่ขีดเส้นเป็นคู่เหมือนลายสาคู ผ้านุ่งระเบิด เป็นผ้า
    ยกดอกที่มีการทอไหมเส้นพุ่งและยืนสีเดียวกัน ผ้าสะไรย์ ผ้านุ่งสีพื้นที่มีเส้นไหมควบ
    ป็นขอบขาว และมีการทอเป็นตารางเล็กๆในพื้นที่ทั้งหมด ผ้ากะเหนียวหรือ
    หางกระรอก เป็นสีพื้นไม่มีลวดลาย การทอใช้ไหมสองสีมาควบผิวสัมผัสของผ้าจะ
    ความมันระยิบระยับ

 
 ผ้านครราชสีมา
      ผ้าไหมปั่นหางกระรอก อำเภอปักธงชัย เนื้อผ้าจะมีลักษณะสีเหลื่อมล้ำคล้ายหางกระรอก

 
 ผ้ากาฬสินธุ์
      ผ้าแพรวา ทอลวดลายด้วยเทคนิคจกและขิดอย่างประณีตละเอียดอ่อนหลากสีบนผ้าผืนแดง ลวดลายของผ้าได้
รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ผ้าแพรมนต์ ผ้าพิเศษสี่เหลี่ยมขนาดเล็กใช้เป็นผ้าคลุมศีรษะ มีลวดลายจก
ซึ่งเป็นลายดั่งเดิมของกลุ่มคนไท เช่น ลายนาค

 
 ผ้าอุบลราชธานี
      ผ้าซิ่นล่อง ผ้าซิ่นทอด้วยดิ้นเงินทอง นิยมต่อหัวซิ่นด้วยผ้าลายทางตั้งสีแดง มีลายจกตกแต่งเรียกว่า "หัวจกดาว"

 
ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
 ผ้านครศรีธรรมราช
   ผ้ายกเมืองนคร ผ้ายกทอง ซึ่งในสมัยโบราณจะเป็นผ้าที่ใช้เฉพาะเจ้าเมืองหรือเจ้านาย

 
 ผ้าสุราษฎร์ธานี
       ผ้ายกพุ่มเรียง ผ้าทอทั้งไหมและฝ้ายของชาวไทยมุสลิม นิยมทอลายสมัยโบราณ คือ ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล
ลายดอกแก้ว ลายดอกมะลิ

 
 ผ้าสงขลา
      ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอทั้งผ้าพื้นและยกดอก ลวดลายเกิดจากการเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึ้นลงจนเกิดเป็นลวดลาย
ขิดธรรมดา

 
 ผ้าตรัง
      ผ้าทอนาหมื่นศรี มีลักษณะและลวดลายคล้ายคลึงผ้าทอเกาะยอ ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายหรือฝ้ายผสมไหม
รูปแบบและลวดลายที่ทอยังคงลักษณะเฉพาะท้องถิ่นอยู่