ข้อแนะนำในการวัดตัว
 
1.
 
นำเชือกมาวัดรอบเอวพอดีไม่แน่นเกินไป
2.
 
วัดโดยใช้สายวัดและไม้บรรทัด
3.
 
ใช้หน่วยวัดเป็นหน่วยเซนติเมตร
4.
 
ขณะวัดให้ใส่เสื้อบางๆหรือเสื้อกล้ามแขนกุดจะได้เห็นตำแหน่งบ่าหน้าและบ่าหลังชัดเจน
5.
 
วัดพอดีตัวไม่ต้องวัดเผื่อหลวม
6.
 
อาจจะ Print รูปวิธีการวัดตัว และแบบฟอร์มไว้กรอกข้อมูลก่อนจะกรอกข้อมูลจริงในหน้าจอเพื่อความสะดวก
 
     หมายเหตุ** การวัดตัวจะทำเพียงครั้งเดียว ในการสั่งตัดครั้งต่อไปไม่ต้องวัดตัวอีกเมื่อสัดส่วนเปลี่ยนแปลงก็เข้ามาแก้ไขได้อีกแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
   - ถ้าสั่งตัดชุดที่มีความละเอียดเข้ารูป เน้นสัดส่วนหรือชุดราตรีต้องวัดทุกรายการแต่ถ้าเป็นชุดที่ไม่เข้ารูปหรือแบบหลวมๆให้วัดเฉพาะที่มีเครื่องหมายดอกจัน **
   - ควร Print วิธีการวัดตัว ทำตามขั้นตอนการวัดตัว  แล้วกรอกข้อมูลลงในกระดาษก่อนค่อย Online กรอกข้อมูลบนเว็ปอีกที 
 
 ** ขั้นตอนที่ 1 **
     
 
ชื่อ-นามสกุล : 
 **  ต้องกรอกข้อมูลให้ครบในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน
 
อายุ  : ุ
**
 
น้ำหนัก : 
 
ส่วนสูง : 
 
ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง : 
**
 
E-Mail : 
 
โทรศัพท์ : 
**
 
Fax : 
     
     
 ** ขั้นตอนที่ 2 **
รูป. วิธีการวัดตัว
    วัดเป็นแนวยาว  
    วัดรอบเป็นวง  
 
 
 
 
กรุณากรอกรายละเอียดในการวัดตัว

               
  1. รอบต้นคอ
:
วัดรอบคอบริเวณฐานคอที่ติดกับหัวไหล่   CM.
  2. บ่าหน้า **
:
วัดความกว้างแนวด้านหน้าระหว่างรักแร้ซ้ายและขวา   CM.
  3. แขนยาว **
:
วัดจากหัวไหล่ถึงปลายข้อมือให้ท่างข้อศอกเล็กน้อย   CM.
  4. รอบต้นแขน **
:
ส่วนต้นแขนที่ใหญ่ที่สุดของต้นแขน   CM.
  5. แขนสั้นกว้าง **
:
วัดความกว้างของรอบปลายแขนสั้นปกติ   CM.
  6. รอบข้อศอก
:
วัดรอบข้อศอกขณะปล่อยแขนขนานลำตัว   CM.
  7. แขนสามส่วนกว้าง
:
วัดจากหัวไหล่ถึงระหว่างข้อศอกถึงข้อมือ   CM.
  8. รอบข้อมือ
:
วัดรอบข้อมือผ่านกระดูกตุ่มข้อมือ   CM.
  9. รอบต้นขา **
:
วัดรอบใต้สะโพกบริเวณต้นขา   CM.
  10. ไหล่ 
:
วัดความยาวจากฐานคอถึงหัวไหล่   CM.
  11. รอบรักแร้้ **
:
วัดรอบจากปุ่มหัวไหล่อ้อมลงผ่านรักแร้   CM.
  12. รอบอก **
:
วัดรอบอกผ่านยอดอกซ้ายและขวา   CM.
  13. รอบใต้อก **
:
วัดรอบตัวบริเวณใต้ฐานหน้าอก   CM.
  14. ยาวข้าง
:
วัดความยาวจากใต้รักแร้ลงมาถึงเอว   CM.
  15. รอบเอว **
:
วัดรอบตัวบริเวณที่คาดเชือกผูกเอว   CM.
  16. สะโพกบนสูง **
:
วัดจากเอวถึงเส้นสะโพกบน   CM.
  17. รอบสะโพกบน **
:
วัดรอบบริเวณท้องน้อยที่ใหญ่ที่สุด   CM.
  18. สะโพกล่างสูง **
:
วัดจากเอวถึงสะโพกล่าง   CM.
  19. รอบสะโพกล่าง **
:
วัดรอบบริเวณสะโพกล่าง   CM.
  20. ต้นขาสูง **
:
วัดจากเอวถึงเส้นรอบต้นขา   CM.
  21. ไหล่กว้าง **
:
วัดด้านหลังระหว่างปุ่มกระดูกหัวไหล่จากซ้ายไปขวา   CM.
  22. บ่าหลัง **
:
วัดความกว้างรักแร้จากซ้ายไปขวา   CM.
  23. อกห่าง **
:
วัดระหว่างปลายยอดอกซ้ายและขวา   CM.
  24. ยาวหน้า **
:
วัดจากปุ่มคอกลางหน้าถึงเอว   CM.
  25. อกสูง **
:
วัดจากปุ่มคอกลางหน้าถึงยอดอก   CM.
         
  26. รอบเป้า **
:
วัดจากเอวด้านหน้าผ่านเป้าอ้อมไปถึงเอวด้านหลัง   CM.
  27. ก้นโด่ง
:
วัดด้านหลังจากเอวถึงก้นที่โด่งที่สุด   CM.
  28. กางเกงยาวถึงข้อเท้า **
:
วัดด้านข้างจากเอวถึงตาตุ่มข้อเท้า   CM.
  29. เอว-เข่า **
:
วัดด้านหน้าจากเอวผ่านต้นขาถึงกลางกระดูกหัวเข่า   CM.
  30. รอบโคนขา
:
วัดรอบต้นขาบริเวณที่ใหญ่ที่สุด   CM.
  31. กางเกงยาวถึงพื้น **
:
วัดด้านข้างจากเอวถึงพื้น   CM.
  32. รอบเข่า
:
วัดรอบหัวเข่า   CM.
  33. รอบน่อง
:
วัดรอบน่อง   CM.
  34. รอบข้อเท้า
:
วัดรอบข้อเท้า   CM.
  35. ยาวหลัง **
:
วัดจาฐานคอกลางหลังถึงเอว   CM.
  36. อกบน
:
วัดรอบอกบนใต้รักแร้   CM.
  37. อกบนสูง
:
วัดจากยอดอกถึงถึงอกบน   CM.
  38. อกล่างสูง
:
วัดจากยอดอกถึงอกล่าง   CM.
  39. กระโปรงสั้น **
:
วัดจากเอว   CM.
  40. กระโปรงยาว **
:
วัดจากเอว   CM.
               
 
 ** ขั้นตอนที่ 3 **
คลิกเลือกรูปร่างโดยรวมของคุณ **
ผอมมาก

พอดี

ท้วม 

อ้วน


คลิกเลือกลักษณะไหล **

 
คลิกเลือกลักษณะก้น **
    
    
      
        
 
        
 
      
ไหล่ลาด
 
ไหล่พอดี
 
ไหล่ตั้ง
 
ก้นแบน
 
ก้นพอดี 
 
ก้นโด่ง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
**คลิกเลือกรูปร่างและกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว บันทึก หรือ ยกเลิกเมื่อไม่ต้องการกรอกข้อมูล