วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 9:06 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
กว่าจะมาเป็นผ้าผืนงาม
 
การสาวไหม  
   
 
 
      เมื่อได้รับไหมสดจะต้องนำไปอบให้แห้ง จากนั้นนำไหมที่อบแห้ง
ไปต้มในน้ำสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง รังไหมจะเริ่มพองตัวออก
ใช้ปลายไม้เกี่ยวเส้นใยออกมารวมกันหลายๆ เส้น การสาวต้อง เริ่มต้นจากขุย
รอบนอก และเส้นใยภายในรวมกัน เรียกว่า "ไหมสาว" หรือ "ไหมเปลือก"
เมื่อสาวถึงเส้นใยภายในแล้ว เอารังไหมที่มีเส้นภายในแยกไปสาวต่างหาก
เรียกว่า "เส้นไหมน้อย" หรือ "ไหมหนึ่ง" ผู้สาวไหมต้องมีความชำนาญ และมี
ทักษะจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี เมื่อเติมรังไหมลงไปอีก รังไหมใหม่
สามารถรวมเส้นกับรังไหมเก่าได้ โดยไม่ทำให้เส้นไหมขาด