วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 9:05 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
การตีเกลียวไหม
 
   
    การตีเกลี่ยวไหมจะช่วยทำให้ผ้าที่จะทอมีความหนา
  หลังจากเอาไหมสองไหมสามออก ใช้ไม้คีบลักษณะ
  คล้ายไม้พาย มีร่องกลางสำหรับคีบ เกลี่ยรังไหมกด
  ให้เส้นไหมตีเกลียวแน่นดูเล็ก ต้องระมัดระวัง
  และต้องอาศัย ความชำนาญ และมีเทคนิคในการ
  ทำให้รังที่ต้มเกาะกันเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ
   
   
   
     
   
   
     ทำให้เส้นไหมพันหรือไขว้กันหลายๆรอบ และพักไว้ในกระบุง ต่อจากนั้นจะนำมา  
กรอเข้า "กง" แล้วนำไปหมุนเข้า "อัก" เพื่อตรวจหาปุ่มปมหรือตัดแต่งเส้นไหม  
ที่ไม่เท่ากันออกจึงเอาเข้าเครื่องปั่น เพื่อให้เส้นไหมแน่นขึ้นก่อนที่จะหมุนเข้ากง  
อีกครั้ง เพื่อรวมเป็นไจ ซึ่งหนึ่งไจจะต้องหมุนกง 80 รอบ เรียกว่า "ไหมดิบ"  
เส้นไหมดิบ ที่ได้จะต้องทำการชุบให้อ่อนตัว โดยนำไปชุบน้ำสบู่อ่อนๆ ประมาณ  
15-20 นาที  
     
   
   
      แล้วนำไปสลัดและผึ่งลมให้แห้ง โดยหมั่นกระตุกให้
  เส้นไหมแยกตัวเพื่อนำไปเข้าระวิงได้ง่าย จากนั้นก็กอ
  เส้นไหมเข้าหลอดๆ ละเส้น แล้วดึงปลายแต่ละหลอด
  เข้าไปรวมกัน ม้วนเข้าหลอดควบตามขนาดที่ต้องการ
  จากนั้นก็นำไปตีเกลียวประมาณ 330 รอบต่อความยาว
  1 เมตร จากนั้นก็นำไปนึ่งหรือลวก เพื่อป้องกันมิให้
  เกลี่ยวเส้นไหมหมุนกลับ หลังจากนั้นก็ชุบน้ำเย็น
  แล้วกรอเข้าระวิง