วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 9:22 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 การทอผ้า
 
    ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืนงาม
การทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นด้าย 2 ชุด คือ
"เส้นด้ายยืน" จึงขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดใน
เครื่องทอ หรือแกนม้วนด้ายยืน อีกชนิดหนึ่งคือ
"เส้นด้ายพุ่ง" จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวย
เป็นตัวนำเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก
 
 
 
 
    ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอด
ด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน
แล้วจึงวกกลับมา จะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้ง
สองด้าน ส่วนลวดลายผ้านั้นขึ้นอยู่กับการวางลายผ้า
ของแต่ละท้องถิ่น โดยมีพิธีกรรม และวิถีชีวิตเป็น
แนวคิด